Apple iMac

Danh mục
Hãng sản xuất
Tìm thấy 30 sản phẩm
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Silver
Mã SP: iMac-M1-16G-256G-8C-8G-Sil
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Silver
42.490.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Silver
- Giá bán: 42.490.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z12Q0004Q Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16G BỔ cứng SSD: 256GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 8 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Pink
Mã SP: iMac-M1-16G-256G-8C-8G-Pink
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Pink
42.490.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Pink
- Giá bán: 42.490.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z12Y0004Q Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16G BỔ cứng SSD: 256GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 8 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Green
Mã SP: iMac-M1-16G-256G-8C-8G-Gre
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Green
42.490.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Green
- Giá bán: 42.490.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z12U0004Q Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16G BỔ cứng SSD: 256GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 8 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Blue
Mã SP: iMac-M1-16G-256G-8C-8G-Blue
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Blue
42.490.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Blue
- Giá bán: 42.490.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z12W0004Q Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16G BỔ cứng SSD: 256GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 8 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Yellow
Mã SP: iMac-M1-16G-256G-8C-8G-Yel
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Yellow
42.490.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Yellow
- Giá bán: 42.490.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z12S0004Q Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16G BỔ cứng SSD: 256GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 8 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Orange
Mã SP: iMac-M1-16G-256G-8C-8G-Ora
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Orange
42.490.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Orange
- Giá bán: 42.490.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z1320004Q Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16G BỔ cứng SSD: 256GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 8 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Purple
Mã SP: iMac-M1-16G-256G-8C-8G-Pur
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Purple
42.490.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/8 GPU) - Purple
- Giá bán: 42.490.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z1300004Q Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16G BỔ cứng SSD: 256GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 8 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1 / 16GB / 512GB / 8 CPU / 8 GPU) - Purple
Mã SP: iMac-M1-16G-512G-8C-8G-Pur
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1 / 16GB / 512GB / 8 CPU / 8 GPU) - Purple
47.590.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1 / 16GB / 512GB / 8 CPU / 8 GPU) - Purple
- Giá bán: 47.590.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z13100047 Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16G BỔ cứng SSD: 512GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 8 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Orange
Mã SP: iMac-M1-16G-512G-8C-8G-Ora
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Orange
47.590.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Orange
- Giá bán: 47.590.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z13300047 Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16G BỔ cứng SSD: 512GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 8 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Yellow
Mã SP: iMac-M1-16G-512G-8C-8G-Yel
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Yellow
47.590.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Yellow
- Giá bán: 47.590.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z12T00047 Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16G BỔ cứng SSD: 512GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 8 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Blue
Mã SP: iMac-M1-16G-512G-8C-8G-Blue
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Blue
47.590.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Blue
- Giá bán: 47.590.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z12X00047 Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16G BỔ cứng SSD: 512GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 8 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Green
Mã SP: iMac-M1-16G-512G-8C-8G-Gre
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Green
47.590.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Green
- Giá bán: 47.590.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z12V00047 Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16G BỔ cứng SSD: 512GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 8 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Pink
Mã SP: iMac-M1-16G-512G-8C-8G-Pink
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Pink
47.590.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Pink
- Giá bán: 47.590.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z12Z00047 Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16G BỔ cứng SSD: 512GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 8 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Silver
Mã SP: iMac-M1-16G-512G-8C-8G-Sil
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Silver
47.590.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/512GB/8 CPU/8 GPU) - Silver
- Giá bán: 47.590.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z12R00047 Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16G BỔ cứng SSD: 512GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 8 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/7 GPU) - Blue
Mã SP: iMac-M1-16-256-8C-7G-Blu
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/7 GPU) - Blue
36.390.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/7 GPU) - Blue
- Giá bán: 36.390.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z14M0005P Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16GB Ổ cứng SSD: 256GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 7 Core GPU
So sánh
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/7 GPU) - Green
Mã SP: iMac-M1-16-256-8C-7G-Gre
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/7 GPU) - Green
36.390.000đ
iMac 2021 24 inch 4K (Apple M1/16GB/256GB/8 CPU/7 GPU) - Green
- Giá bán: 36.390.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Model: Z14L0005P Bộ Xử Lý: Apple M1 Dung Lượng RAM: 16GB Ổ cứng SSD: 256GB Số CPU: 8 Core CPU Số GPU: 7 Core GPU
So sánh

© 2021 NPCshop

Chat Facebook (9:00 - 19:30)
Chat Zalo (9:00 - 19:30)
0909226607 (9:00 - 19:30)