Nước tản nhiệt

Hãng sản xuất
Tìm thấy 14 sản phẩm
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Pure Clear
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Pure Clear
- Giá bán: 490.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake T1000 Coolant Mã sản phẩm: CL-W245-OS00TR-A Màu sắc: Trong suốt Dung tích: 1000 ml
So sánh
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Yellow
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Yellow
- Giá bán: 490.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake T1000 Coolant Mã sản phẩm: CL-W245-OS00YE-A Màu sắc: Yellow Dung tích: Transparent Coolant
So sánh
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Red
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Red
- Giá bán: 490.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake T1000 Coolant Mã sản phẩm: CL-W245-OS00RE-A Màu sắc: Red Dung tích: Transparent Coolant
So sánh
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Purple
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Purple
- Giá bán: 490.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake T1000 Coolant Mã sản phẩm: CL-W245-OS00PL-A Màu sắc: Purple Dung tích: Transparent Coolant
So sánh
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Orange
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Orange
- Giá bán: 490.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake T1000 Coolant Mã sản phẩm: CL-W245-OS00OR-A Màu sắc: Orange Dung tích: Transparent Coolant
So sánh
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Blue
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Blue
- Giá bán: 490.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake T1000 Coolant Mã sản phẩm: CL-W245-OS00BU-A Màu sắc: Blue Dung tích: Transparent Coolant
So sánh
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Acid Green
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Acid Green
- Giá bán: 490.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake T1000 Coolant Mã sản phẩm: CL-W245-OS00AG-A Màu sắc: Acid Green Dung tích: Transparent Coolant
So sánh
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Green
Nước tản nhiệt Thermaltake T1000 Coolant – Green
- Giá bán: 490.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake T1000 Coolant Mã sản phẩm: CL-W245-OS00GR-A Màu sắc: Green Dung tích: Transparent Coolant
So sánh
Nước tản nhiệt Thermaltake P1000 Pastel Coolant – Marble Blue
Nước tản nhiệt Thermaltake P1000 Pastel Coolant – Marble Blue
- Giá bán: 820.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake P1000 Pastel Coolant Mã sản phẩm: CL-W246-OS00MB-A Màu sắc: Marble Blue Dung tích: 1000ml
So sánh
Nước tản nhiệt Thermaltake P1000 Pastel Coolant – Blue
Nước tản nhiệt Thermaltake P1000 Pastel Coolant – Blue
- Giá bán: 790.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake P1000 Pastel Coolant Mã sản phẩm: CL-W246-OS00BU-A Màu sắc: Blue Dung tích: 1000ml
So sánh
Nước tản nhiệt Thermaltake P1000 Pastel Coolant – White
Nước tản nhiệt Thermaltake P1000 Pastel Coolant – White
- Giá bán: 790.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake P1000 Pastel Coolant Mã sản phẩm: CL-W246-OS00WT-A Màu sắc: White Dung tích: 1000ml
So sánh
Nước tản nhiệt Thermaltake P1000 Pastel Coolant – Yellow
Nước tản nhiệt Thermaltake P1000 Pastel Coolant – Yellow
- Giá bán: 790.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake P1000 Pastel Coolant Mã sản phẩm: CL-W246-OS00YE-A Màu sắc: Yellow Dung tích: 1000ml
So sánh
Nước tản nhiệt Thermaltake P1000 Pastel Coolant – Red
Nước tản nhiệt Thermaltake P1000 Pastel Coolant – Red
- Giá bán: 790.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake P1000 Pastel Coolant Mã sản phẩm: CL-W246-OS00RE-A Màu sắc: Red Dung tích: 1000ml
So sánh
Nước tản nhiệt Thermaltake P1000 Pastel Coolant – Green
Nước tản nhiệt Thermaltake P1000 Pastel Coolant – Green
- Giá bán: 790.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake P1000 Pastel Coolant Mã sản phẩm: CL-W246-OS00GR-A Màu sắc: Green Dung tích: 1000ml
So sánh

© 2021 NPCshop

Chat Facebook (9:00 - 19:30)
Chat Zalo (9:00 - 19:30)
0909226607 (9:00 - 19:30)