Radiator - Két làm mát nước

Hãng sản xuất
Tìm thấy 14 sản phẩm
Bitspower Radiator Tarasque II 360S (Trắng)
Mã SP: BPTAN-NLS360-F2PB-WH
Bitspower Radiator Tarasque II 360S (Trắng)
2.299.000đ
Bitspower Radiator Tarasque II 360S (Trắng)
- Giá bán: 2.299.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
So sánh
Bitspower Radiator Leviathan SF 240
Mã SP: BP-NLSF240-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan SF 240
1.789.000đ
Bitspower Radiator Leviathan SF 240
- Giá bán: 1.789.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 278x120x29,6 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
So sánh
Bitspower Radiator Leviathan SF 360
Mã SP: BP-NLSF360-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan SF 360
3.090.000đ
Bitspower Radiator Leviathan SF 360
- Giá bán: 3.090.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 398x120x29,6 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
So sánh
Bitspower Radiator Tarasque II 360S
Mã SP: BPTAN-NLS360-F2PB
Bitspower Radiator Tarasque II 360S
2.090.000đ
Bitspower Radiator Tarasque II 360S
- Giá bán: 2.090.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
So sánh
Bitspower Radiator Tarasque II 240S
Mã SP: BPTAN-NLS240-F2PB
Bitspower Radiator Tarasque II 240S
1.469.000đ
Bitspower Radiator Tarasque II 240S
- Giá bán: 1.469.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
So sánh
Bitspower Radiator Leviathan XF 240
Mã SP: BP-NLXF240-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan XF 240
1.959.000đ
Bitspower Radiator Leviathan XF 240
- Giá bán: 1.959.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 278x120x54 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
So sánh
Bitspower Radiator Leviathan XF 360
Mã SP: BP-NLXF360-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan XF 360
3.549.000đ
Bitspower Radiator Leviathan XF 360
- Giá bán: 3.549.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 398x120x54 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
So sánh
Bitspower Radiator Leviathan XF 480
Mã SP: BP-NLXF480-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan XF 480
4.569.000đ
Bitspower Radiator Leviathan XF 480
- Giá bán: 4.569.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 518x120x54 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
So sánh
Bitspower Radiator Leviathan XF 420
Mã SP: BP-NLXF420-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan XF 420
3.289.000đ
Bitspower Radiator Leviathan XF 420
- Giá bán: 3.289.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 158x120x29,6 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
So sánh
Bitspower Radiator Leviathan SF 120
Mã SP: BP-NLSF120-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan SF 120
1.269.000đ
Bitspower Radiator Leviathan SF 120
- Giá bán: 1.269.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 158x120x29,6 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
So sánh
Bitspower Radiator Leviathan SF 280
Mã SP: BP-NLSF280-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan SF 280
1.899.000đ
Bitspower Radiator Leviathan SF 280
- Giá bán: 1.899.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 312x140x29,6 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
So sánh
Bitspower Radiator Leviathan SF 140
Mã SP: BP-NLSF140-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan SF 140
1.390.000đ
Bitspower Radiator Leviathan SF 140
- Giá bán: 1.390.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
So sánh
Bitspower Radiator Tarasque II 240S (Trắng)
Mã SP: BPTAN-NLS240-F2PB-WH
Bitspower Radiator Tarasque II 240S (Trắng)
1.789.000đ
Bitspower Radiator Tarasque II 240S (Trắng)
- Giá bán: 1.789.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
So sánh
Bitspower Radiator Leviathan SF 480
Mã SP: BP-NLSF480-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan SF 480
3.090.000đ
Bitspower Radiator Leviathan SF 480
- Giá bán: 3.090.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 518x120x29.6 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
So sánh

© 2021 NPCshop

Chat Facebook (9:00 - 19:30)
Chat Zalo (9:00 - 19:30)
1900 9074 (9:00 - 19:30)