RAM Crucial

Danh mục
Hãng sản xuất
Tìm thấy 11 sản phẩm
RAM Laptop Crucial 16GB (1x16GB/DDR4/3200Mhz/SODIMM/CL22)
RAM Laptop Crucial 16GB (1x16GB/DDR4/3200Mhz/SODIMM/CL22)
- Giá bán: 900.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Loại RAM: DDR4 Dung Lượng RAM: 16GB Số thanh RAM: 1 Điện áp: 1.1V/(5V ext)
So sánh
RAM Laptop Crucial 32GB (1x32GB/DDR4/3200Mhz/SODIMM/CL22)
RAM Laptop Crucial 32GB (1x32GB/DDR4/3200Mhz/SODIMM/CL22)
- Giá bán: 1.750.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Loại RAM: DDR4 Dung Lượng RAM: 32GB Số thanh RAM: 1 Điện áp: 1.1V/(5V ext)
So sánh
RAM Laptop Crucial 8GB (1x8GB/DDR4/2400Mhz/SODIMM/CL17)
RAM Laptop Crucial 8GB (1x8GB/DDR4/2400Mhz/SODIMM/CL17)
- Giá bán: 450.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Loại RAM: DDR4 Dung Lượng RAM: 8GB Số thanh RAM: 1 Điện áp: 1.1V/(5V ext)
So sánh
RAM Laptop Crucial 8GB (1x8GB/DDR4/3200Mhz/SODIMM/CL22)
RAM Laptop Crucial 8GB (1x8GB/DDR4/3200Mhz/SODIMM/CL22)
- Giá bán: 450.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Loại RAM: DDR4 Dung Lượng RAM: 8GB Số thanh RAM: 1 Điện áp: 1.1V/(5V ext)
So sánh
RAM Laptop Crucial 32GB (1x32GB/DDR5/4800Mhz/SODIMM/CL40)
RAM Laptop Crucial 32GB (1x32GB/DDR5/4800Mhz/SODIMM/CL40)
- Giá bán: 2.650.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Loại RAM: DDR5 Dung Lượng RAM: 32GB Số thanh RAM: 1 Điện áp: 1.1V/(5V ext)
So sánh
RAM Laptop Crucial 8GB (1x8GB/DDR5/4800Mhz/SODIMM/CL40)
RAM Laptop Crucial 8GB (1x8GB/DDR5/4800Mhz/SODIMM/CL40)
- Giá bán: 650.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Loại RAM: DDR5 Dung Lượng RAM: 8GB Số thanh RAM: 1 Điện áp: 1.1V/(5V ext)
So sánh
RAM Laptop Crucial 16GB (1x16GB/DDR5/5200Mhz/SODIMM/CL42)
RAM Laptop Crucial 16GB (1x16GB/DDR5/5200Mhz/SODIMM/CL42)
- Giá bán: 1.380.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Loại RAM: DDR5 Dung Lượng RAM: 16GB Số thanh RAM: 1 Điện áp: 1.1V/(5V ext)
So sánh
RAM Laptop Crucial 16GB (1x16GB/DDR5/5600Mhz/SODIMM/CL46)
RAM Laptop Crucial 16GB (1x16GB/DDR5/5600Mhz/SODIMM/CL46)
- Giá bán: 1.420.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Loại RAM: DDR5 Dung Lượng RAM: 16GB Số thanh RAM: 1 Điện áp: 1.1V/(5V ext)
So sánh
RAM Laptop Crucial 32GB (1x32GB/DDR5/5600Mhz/SODIMM/CL46)
RAM Laptop Crucial 32GB (1x32GB/DDR5/5600Mhz/SODIMM/CL46)
- Giá bán: 2.850.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Loại RAM: DDR5 Dung Lượng RAM: 32GB Số thanh RAM: 1 Điện áp: 1.1V/(5V ext)
So sánh
RAM Laptop Crucial 8GB (1x8GB/DDR5/5200Mhz/SODIMM/CL42)
RAM Laptop Crucial 8GB (1x8GB/DDR5/5200Mhz/SODIMM/CL42)
- Giá bán: 680.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Loại RAM: DDR5 Dung Lượng RAM: 8GB Số thanh RAM: 1 Điện áp: 1.1V/(5V ext)
So sánh
RAM Laptop Crucial 8GB (1x8GB/DDR5/5600Mhz/SODIMM/CL46)
RAM Laptop Crucial 8GB (1x8GB/DDR5/5600Mhz/SODIMM/CL46)
- Giá bán: 680.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Loại RAM: DDR5 Dung Lượng RAM: 8GB Số thanh RAM: 1 Điện áp: 1.1V/(5V ext)
So sánh

© 2021 NPCshop

Chat Facebook (9:00 - 19:30)
Chat Zalo (9:00 - 19:30)
0909226607 (9:00 - 19:30)