Tìm thấy 14 sản phẩm
Nguồn máy tính Antec VP550P PLUS - 550W 80 Plus White
Nguồn máy tính Antec VP550P PLUS - 550W 80 Plus White
- Giá bán: 990.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
550W 80 Plus White Non Modular
Nguồn máy tính Antec VP650P PLUS - 650W 80 Plus White
Nguồn máy tính Antec VP650P PLUS - 650W 80 Plus White
- Giá bán: 1.290.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
650W 80 Plus Non Modular
Nguồn máy tính Antec NE550C V2 - 550W 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính Antec NE550C V2 - 550W 80 Plus Bronze
- Giá bán: 1.190.000đ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
550W 80 Plus Bronze Non Modular Tụ Nguồn Nhật Bản
Nguồn máy tính Antec NE650C V2 - 650W 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính Antec NE650C V2 - 650W 80 Plus Bronze
- Giá bán: 1.560.000đ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
650W 80 Plus Bronze Non Modular
Nguồn máy tính Antec NE600G Zen - 600W 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính Antec NE600G Zen - 600W 80 Plus Bronze
- Giá bán: 1.890.000đ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
600W 80 Plus Bronze Non Modular
Nguồn máy tính Antec NE700G Zen - 700W 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính Antec NE700G Zen - 700W 80 Plus Bronze
- Giá bán: 1.990.000đ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
700W 80 Plus Bronze Non Modular
Nguồn máy tính Antec NE750G M - 750W 80 Plus Gold
Nguồn máy tính Antec NE750G M - 750W 80 Plus Gold
- Giá bán: 2.390.000đ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
750W 80 Plus Gold Full Modular
Nguồn máy tính Antec NE850G M - 850W 80 Plus Gold
Nguồn máy tính Antec NE850G M - 850W 80 Plus Gold
- Giá bán: 2.790.000đ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
850W 80 Plus Gold Full Modular
Nguồn máy tính Antec HCG750  - 750W 80 Plus Gold
Mã SP: ANT-PSU-0015
Nguồn máy tính Antec HCG750 - 750W 80 Plus Gold
2.990.000đ
Nguồn máy tính Antec HCG750 - 750W 80 Plus Gold
- Giá bán: 2.990.000đ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
750W 80 Plus Gold Full Modular
Nguồn máy tính Antec HCG850 - 850W 80 Plus Gold
Mã SP: ANT-PSU-0016
Nguồn máy tính Antec HCG850 - 850W 80 Plus Gold
3.250.000đ
Nguồn máy tính Antec HCG850 - 850W 80 Plus Gold
- Giá bán: 3.250.000đ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
850W 80 Plus Gold Full Modular
Nguồn máy tính Antec HCG1000 Extreme  - 1000W 80 Plus Gold
Nguồn máy tính Antec HCG1000 Extreme - 1000W 80 Plus Gold
- Giá bán: 4.640.000đ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
1000W 80 Plus Gold Full Modular
Nguồn máy tính Antec SP1000 Platinum - 1000W 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính Antec SP1000 Platinum - 1000W 80 Plus Platinum
- Giá bán: 7.090.000đ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
1000W 80 Plus Platinum Full Modular
Nguồn máy tính Antec SP1300 Platinum - 1300W 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính Antec SP1300 Platinum - 1300W 80 Plus Platinum
- Giá bán: 7.990.000đ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
1300W 80 Plus Platinum Full Modular
Nguồn máy tính Antec ST1000 Titanium - 1000W 80 Plus Titanium
Nguồn máy tính Antec ST1000 Titanium - 1000W 80 Plus Titanium
- Giá bán: 8.290.000đ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
1000W 80 Plus Titanium Full Modular

© 2021 NPCshop