Custom trọn bộ

Tìm thấy 7 sản phẩm
NPC Lian-Li Mini Custom
Mã SP:
NPC Lian-Li Mini Custom
Liên hệ
NPC Lian-Li Mini Custom
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linh kiện tản nhiệt nước: Bitspower Tấm nước theo vỏ case: NPCshop thiết kế, gia công trực tiếp
So sánh
NPC Lian-Li White Custom 2
Mã SP:
NPC Lian-Li White Custom 2
Liên hệ
NPC Lian-Li White Custom 2
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linh kiện tản nhiệt nước: Bitspower Tấm nước theo vỏ case: NPCshop thiết kế, gia công trực tiếp
So sánh
NPC Lian-Li Custom
Mã SP:
NPC Lian-Li Custom
Liên hệ
NPC Lian-Li Custom
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linh kiện tản nhiệt nước: Bitspower Tấm nước theo vỏ case: NPCshop thiết kế, gia công trực tiếp
So sánh
NPC HAF700EVO Custom
Mã SP:
NPC HAF700EVO Custom
Liên hệ
NPC HAF700EVO Custom
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linh kiện tản nhiệt nước: Bitspower Tấm nước theo vỏ case: NPCshop thiết kế, gia công trực tiếp
So sánh
NPC Cosmos C700M Custom
Mã SP:
NPC Cosmos C700M Custom
Liên hệ
NPC Cosmos C700M Custom
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linh kiện tản nhiệt nước: Bitspower Tấm nước theo vỏ case: NPCshop thiết kế, gia công trực tiếp
So sánh
NPC Cosmos 30th
Mã SP:
NPC Cosmos 30th
Liên hệ
NPC Cosmos 30th
- Giá bán: Liên hệ
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linh kiện tản nhiệt nước: Bitspower Tấm nước theo vỏ case: NPCshop thiết kế, gia công trực tiếp
So sánh
NPC LCC ( Low Cost Custom )
Mã SP:
NPC LCC ( Low Cost Custom )
Liên hệ
NPC LCC ( Low Cost Custom )
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linh kiện tản nhiệt nước: Bitspower Tấm nước theo vỏ case: NPCshop thiết kế, gia công trực tiếp
So sánh

© 2021 NPCshop