MOUNTAIN
Tìm thấy 29 sản phẩm
Switch MOUNTAIN - Linear 45 Speed
Mã SP: 0
Switch MOUNTAIN - Linear 45 Speed
1.090.000đ
Switch MOUNTAIN - Linear 45 Speed
- Giá bán: 1.090.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Phân loại: Linear 45 Speed Số lượng: 90 Swtich Dạng Swtich: 3-Pin Cấu tạo: Xuyên LED
So sánh
Switch MOUNTAIN - Tactile 55
Mã SP: 0
Switch MOUNTAIN - Tactile 55
1.090.000đ
Switch MOUNTAIN - Tactile 55
- Giá bán: 1.090.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Phân loại: Tactile 55 Số lượng: 90 Swtich Dạng Swtich: 3-Pin Cấu tạo: Xuyên LED
So sánh
Switch MOUNTAIN - Linear 45
Mã SP:
Switch MOUNTAIN - Linear 45
1.090.000đ
Switch MOUNTAIN - Linear 45
- Giá bán: 1.090.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Phân loại: Linear 45 Số lượng: 90 Swtich Dạng Swtich: 3-Pin Cấu tạo: Xuyên LED
So sánh
Bàn phím số MOUNTAIN Everest 60 (Tactile 55/Linear 45/Linear 45 Speed)
Bàn phím số MOUNTAIN Everest 60 (Tactile 55/Linear 45/Linear 45 Speed)
- Giá bán: 1.290.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Midnight Black Switch: 3-Pin Cherry MX, Hot-Swappable Số Phím: 17 Phím, Keycap PBT Backlight: RGB Kết Nối: Type-C, 3.2 Gen1 Phụ kiện: Riser feet Ráp được cả 2 bên Trái và Phải của bàn phím EVEREST 60
So sánh
Kit MOUNTAIN Everest Core Barebone - Midnight Black
Kit MOUNTAIN Everest Core Barebone - Midnight Black
- Giá bán: 2.950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Midnight Black Switch: 3-Pin Cherry MX, Hot-Swappable Backlight: RGB Kết Nối: Type-C, 3.2 Gen1, Cáp dài 2m Chất Liệu: Aluminum & ABS Kích Thước: 154x366x25mm, 892g Polling Rate: 1000Hz/ ms Phụ kiện: Keycap & Switch combo removal tool, USB Type-A to C cable (2m), Riser feet Lưu ý: Đây là KIT bàn phím chưa bao gồm Keycap và Switch
So sánh
Kit MOUNTAIN Everest Core Barebone - Gunmental Gray
Kit MOUNTAIN Everest Core Barebone - Gunmental Gray
- Giá bán: 2.950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Gunmental Gray Switch: 3-Pin Cherry MX, Hot-Swappable Backlight: RGB Kết Nối: Type-C, 3.2 Gen1, Cáp dài 2m Chất Liệu: Aluminum & ABS Kích Thước: 154x366x25mm, 892g Polling Rate: 1000Hz/ ms Phụ kiện: Keycap & Switch combo removal tool, USB Type-A to C cable (2m), Riser feet Lưu ý: Đây là KIT bàn phím chưa bao gồm Keycap và Switch
So sánh
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Wulfenite B
Mã SP: MOUNT-Keyc-PBT-Wulfen-B
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Wulfenite B
999.000đ
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Wulfenite B
- Giá bán: 999.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Wulfenite B Layout: US-ANSI + ISO addon Vật liệu: PBT Legends: Double-Shot (translucent) Profile: OEM Số Keycap: 113
So sánh
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Wulfenite A
Mã SP: MOUNT-Keyc-PBT-Wulfen-A
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Wulfenite A
999.000đ
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Wulfenite A
- Giá bán: 999.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Wulfenite A Layout: US-ANSI + ISO addon Vật liệu: PBT Legends: Double-Shot (translucent) Profile: OEM Số Keycap: 113
So sánh
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Quartz B
Mã SP: MOUNT-Keyc-PBT-Quartz-B
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Quartz B
999.000đ
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Quartz B
- Giá bán: 999.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Quartz B Layout: US-ANSI + ISO addon Vật liệu: PBT Legends: Double-Shot (translucent) Profile: OEM Số Keycap: 113
So sánh
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Quartz A
Mã SP: MOUNT-Keyc-PBT-Quartz-A
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Quartz A
999.000đ
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Quartz A
- Giá bán: 999.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Quartz A Layout: US-ANSI + ISO addon Vật liệu: PBT Legends: Double-Shot (translucent) Profile: OEM Số Keycap: 113
So sánh
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Obsidian B
Mã SP: MOUNT-Keyc-PBT-Obsid-B
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Obsidian B
999.000đ
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Obsidian B
- Giá bán: 999.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Obsidian B Layout: US-ANSI + ISO addon Vật liệu: PBT Legends: Double-Shot (translucent) Profile: OEM Số Keycap: 113
So sánh
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Obsidian A
Mã SP: MOUNT-Keyc-PBT-Obsid-A
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Obsidian A
999.000đ
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Obsidian A
- Giá bán: 999.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Obsidian A Layout: US-ANSI + ISO addon Vật liệu: PBT Legends: Double-Shot (translucent) Profile: OEM Số Keycap: 113
So sánh
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Dolomite B
Mã SP: MOUNT-Keyc-PBT-Dolom-B
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Dolomite B
999.000đ
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Dolomite B
- Giá bán: 999.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Dolomite B Layout: US-ANSI + ISO addon Vật liệu: PBT Legends: Double-Shot (translucent) Profile: OEM Số Keycap: 113
So sánh
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Dolomite A
Mã SP: MOUNT-Keyc-PBT-Dolom-A
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Dolomite A
999.000đ
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Dolomite A
- Giá bán: 999.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Dolomite A Layout: US-ANSI + ISO addon Vật liệu: PBT Legends: Double-Shot (translucent) Profile: OEM Số Keycap: 113
So sánh
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Aquamarine B
Mã SP: MOUNT-Keyc-PBT-Aquam-B
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Aquamarine B
999.000đ
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Aquamarine B
- Giá bán: 999.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Aquamarine B Layout: US-ANSI + ISO addon Vật liệu: PBT Legends: Double-Shot (translucent) Profile: OEM Số Keycap: 113
So sánh
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Aquamarine A
Mã SP: MOUNT-Keyc-PBT-Aquam-A
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Aquamarine A
999.000đ
Keycap MOUNTAIN Mineral PBT - Aquamarine A
- Giá bán: 999.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Aquamarine A Layout: US-ANSI + ISO addon Vật liệu: PBT Legends: Double-Shot (translucent) Profile: OEM Số Keycap: 113
So sánh
Bàn phím cơ MOUNTAIN Everest 60 - Wulfenite B
Mã SP: MOUT-KEY-Wulfenite-B
Bàn phím cơ MOUNTAIN Everest 60 - Wulfenite B
3.590.000đ
Bàn phím cơ MOUNTAIN Everest 60 - Wulfenite B
- Giá bán: 3.590.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Wulfenite B Đèn nền: RGB Switch: 3-Pin Cherry MX, Hot-Swappable Tùy chọn: MX RED/BROWN/BLUE Kết Nối: Type-C, 3.2 Gen1, Cáp dài 2m Chất Liệu: Aluminum & ABS Kích Thước: 265x461x43mm, 1373g Polling Rate: 1000Hz/ ms
So sánh
Bàn phím cơ MOUNTAIN Everest 60 - Wulfenite A
Mã SP: MOUT-KEY-Wulfenite-A
Bàn phím cơ MOUNTAIN Everest 60 - Wulfenite A
3.590.000đ
Bàn phím cơ MOUNTAIN Everest 60 - Wulfenite A
- Giá bán: 3.590.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Wulfenite A Đèn nền: RGB Switch: 3-Pin Cherry MX, Hot-Swappable Tùy chọn: MX RED/BROWN/BLUE Kết Nối: Type-C, 3.2 Gen1, Cáp dài 2m Chất Liệu: Aluminum & ABS Kích Thước: 265x461x43mm, 1373g Polling Rate: 1000Hz/ ms
So sánh
Bàn phím cơ MOUNTAIN Everest 60 - Quartz B
Mã SP: MOUT-KEY-Quartz-B
Bàn phím cơ MOUNTAIN Everest 60 - Quartz B
3.590.000đ
Bàn phím cơ MOUNTAIN Everest 60 - Quartz B
- Giá bán: 3.590.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Quartz B Đèn nền: RGB Switch: 3-Pin Cherry MX, Hot-Swappable Tùy chọn: MX RED/BROWN/BLUE Kết Nối: Type-C, 3.2 Gen1, Cáp dài 2m Chất Liệu: Aluminum & ABS Kích Thước: 265x461x43mm, 1373g Polling Rate: 1000Hz/ ms
So sánh
Bàn phím cơ MOUNTAIN Everest 60 - Quartz A
Mã SP: MOUT-KEY-Quartz-A
Bàn phím cơ MOUNTAIN Everest 60 - Quartz A
3.590.000đ
Bàn phím cơ MOUNTAIN Everest 60 - Quartz A
- Giá bán: 3.590.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Màu sắc: Quartz A Đèn nền: RGB Switch: 3-Pin Cherry MX, Hot-Swappable Tùy chọn: MX RED/BROWN/BLUE Kết Nối: Type-C, 3.2 Gen1, Cáp dài 2m Chất Liệu: Aluminum & ABS Kích Thước: 265x461x43mm, 1373g Polling Rate: 1000Hz/ ms
So sánh

© 2021 NPCshop

Chat Facebook (9:00 - 21:00)
Chat Zalo (9:00 - 21:00)
1900 9074 (9:00 - 21:00)