Fan Thermaltake

Danh mục
Hãng sản xuất
Tìm thấy 9 sản phẩm
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake Riing Quad 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition Single Fan Pack White
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake Riing Quad 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition Single Fan Pack White
- Giá bán: 3.190.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake Riing Quad 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition Single Fan Pack White Mà̃ sản phẩm: CL-F100-PL12SW-C Dòng sản phẩm: Riing Quad 12 RGB Radiator Fan White TT Premium Edition 3Pack Phân loại sản phẩm: Quạt Tản Nhiệt Tốc độ quạt: PWM 500~1500rpm
So sánh
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake Riing Quad 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition Single Fan Pack Black
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake Riing Quad 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition Single Fan Pack Black
- Giá bán: 3.150.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake Riing Quad 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition Single Fan Pack Black Mà̃ sản phẩm: CL-F088-PL12SW-C Dòng sản phẩm: Riing Quad 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition 3 Pack Phân loại sản phẩm: Quạt Tản Nhiệt Tốc độ quạt: PWM 500~1500rpm
So sánh
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake TOUGHFAN 12 Turbo High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack)
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake TOUGHFAN 12 Turbo High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack)
- Giá bán: 639.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake TOUGHFAN 12 Turbo High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack) Mà̃ sản phẩm: CL-F121-PL12GM-A Dòng sản phẩm: TOUGHFAN 12 Turbo Radiator Fan 1Pack Phân loại sản phẩm: Quạt Tản Nhiệt Tốc độ quạt: PWM 500~2500rpm
So sánh
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake TOUGHFAN 12 High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack)
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake TOUGHFAN 12 High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack)
- Giá bán: 519.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake TOUGHFAN 12 High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack) Mà̃ sản phẩm: CL-F117-PL12BL-A Dòng sản phẩm: TOUGHFAN 12 Radiator Fan 1Pack Phân loại sản phẩm: Quạt Tản Nhiệt Tốc độ quạt: PWM 500~2000rpm
So sánh
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake TOUGHFAN 12 White High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack)
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake TOUGHFAN 12 White High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack)
- Giá bán: 549.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake TOUGHFAN 12 White High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack) Mà̃ sản phẩm: CL-F117-PL12WT-A Dòng sản phẩm: TOUGHFAN 12 Radiator Fan 1Pack Phân loại sản phẩm: Quạt Tản Nhiệt Tốc độ quạt: PWM 500~2000rpm
So sánh
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake TOUGHFAN 12 Racing Green High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack)
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake TOUGHFAN 12 Racing Green High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack)
- Giá bán: 549.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake TOUGHFAN 12 Racing Green High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack) Mà̃ sản phẩm: CL-F117-PL12RG-A Dòng sản phẩm: TOUGHFAN 12 Radiator Fan 1Pack Phân loại sản phẩm: Quạt Tản Nhiệt Tốc độ quạt: PWM 500~2000rpm
So sánh
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake TOUGHFAN 12 Turquoise High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack)
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake TOUGHFAN 12 Turquoise High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack)
- Giá bán: 549.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake TOUGHFAN 12 Turquoise High Static Pressure Radiator Fan (Single Fan Pack) Mà̃ sản phẩm: CL-F117-PL12TQ-A Dòng sản phẩm: TOUGHFAN 12 Radiator Fan 1Pack Phân loại sản phẩm: Quạt Tản Nhiệt Tốc độ quạt: PWM 500~2000rpm
So sánh
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake Pure Duo 12 ARGB Sync Radiator Fan (2-Fan Pack) White
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake Pure Duo 12 ARGB Sync Radiator Fan (2-Fan Pack) White
- Giá bán: 1.090.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake Pure Duo 12 ARGB Sync Radiator Fan (2-Fan Pack) White Mà̃ sản phẩm: CL-F097-PL12SW-A Dòng sản phẩm: Pure Duo 12 ARGB Sync Radiator Fan 2 Pack Phân loại sản phẩm: Quạt Tản Nhiệt Tốc độ quạt: PWM 500~1500RPM Số LED: 18 LED Điện Áp: 5V addressable Màu Sắc: White Fan
So sánh
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake Pure Duo 12 ARGB Sync Radiator Fan (2-Fan Pack) Black
Quạt Tản Nhiệt Thermaltake Pure Duo 12 ARGB Sync Radiator Fan (2-Fan Pack) Black
- Giá bán: 1.090.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: Thermaltake Pure Duo 12 ARGB Sync Radiator Fan (2-Fan Pack) Black Mà̃ sản phẩm: CL-F115-PL12SW-A Dòng sản phẩm: Pure Duo 12 ARGB Sync Radiator Fan 2 Pack Phân loại sản phẩm: Quạt Tản Nhiệt Tốc độ quạt: PWM 500~1500RPM Số LED: 18 LED Điện Áp: 5V addressable Màu Sắc: Black Fan
So sánh

© 2021 NPCshop

Chat Facebook (9:00 - 19:30)
Chat Zalo (9:00 - 19:30)
0909226607 (9:00 - 19:30)