Switch

Danh mục
Hãng sản xuất
Tìm thấy 21 sản phẩm
AKKO CS Switch – Silver (45 switch)
Mã SP: AKK-CSSW-SILVER
AKKO CS Switch – Silver (45 switch)
299.000đ
AKKO CS Switch – Silver (45 switch)
- Giá bán: 299.000đ
- Bảo hành: 12 THÁNG
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Type: Linear, 3 pin Operating Force: 43gf ± 5gf Total Travel: 3.0 ± 0.3mm Pre-Travel: 1.0 ± 0.3mm
So sánh
AKKO CS Switch – Lavender Purple (45 switch)
Mã SP: AKK-KEY-LPSW
AKKO CS Switch – Lavender Purple (45 switch)
250.000đ
AKKO CS Switch – Lavender Purple (45 switch)
- Giá bán: 250.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tactile switch, 3 pin Operating Force: 36gf ± 5gf Total Travel: 4.0 ± 0.5mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm Tactile Force: 50 ± 5gf
So sánh
Switch AKKO V3 Pro switch - Cream Blue Pro ( 5 pin / 45 switch)
Switch AKKO V3 Pro switch - Cream Blue Pro ( 5 pin / 45 switch)
- Giá bán: 259.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
5 pin switch (ổn định và chắc chắn hơn) Stem chống bụi (ổn định hơn) Nâng cấp điểm tiếp xúc bạc thành vàng palladium Nâng cấp đồng phốt pho thành đồng hợp kim Lube sẵn phần rail để giảm ma sát khi gõ
So sánh
Switch AKKO V3 Pro switch - Cream Yellow Pro ( 5 pin / 45 switch)
Switch AKKO V3 Pro switch - Cream Yellow Pro ( 5 pin / 45 switch)
- Giá bán: 259.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
5 pin switch (ổn định và chắc chắn hơn) Stem chống bụi (ổn định hơn) Nâng cấp điểm tiếp xúc bạc thành vàng palladium Nâng cấp đồng phốt pho thành đồng hợp kim Lube sẵn phần rail để giảm ma sát khi gõ
So sánh
AKKO CS switch – Matcha Green (45 switch)
Mã SP: AKK-KEY-MSW
AKKO CS switch – Matcha Green (45 switch)
249.000đ
AKKO CS switch – Matcha Green (45 switch)
- Giá bán: 249.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear switch, 3 pin End Force: 50gf ± 5gf Total Travel: 4.0 – 0.3mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm
So sánh
AKKO CS switch – Ocean Blue (45 switch)
Mã SP: AKK-KEY-OBSW
AKKO CS switch – Ocean Blue (45 switch)
249.000đ
AKKO CS switch – Ocean Blue (45 switch)
- Giá bán: 249.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tactile switch, 3 pin End Force: 55gf ± 10gf Total Travel: 4.0 ± 0.3mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm Tactile Position:0.5 ± 0.3mm Tactile Force: 45gf ±5gf
So sánh
AKKO CS switch – Radiant Red (45 switch)
Mã SP: AKK-KEY-RRSW
AKKO CS switch – Radiant Red (45 switch)
250.000đ
AKKO CS switch – Radiant Red (45 switch)
- Giá bán: 250.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear switch, 3 pin Operating Force: 53gf ± 5gf Total Travel: 3.5 ± 0.5mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm
So sánh
AKKO CS switch – Rose Red (45 switch)
Mã SP: AKK-KEY-ROSW
AKKO CS switch – Rose Red (45 switch)
250.000đ
AKKO CS switch – Rose Red (45 switch)
- Giá bán: 250.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear switch, 3 pin End Force: 43gf ± 5gf Total Travel: 3.5 ± 0.2mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm
So sánh
AKKO CS switch – Vintage White (45 switch)
Mã SP: AKK-KEY-VWSW
AKKO CS switch – Vintage White (45 switch)
250.000đ
AKKO CS switch – Vintage White (45 switch)
- Giá bán: 250.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear switch, 3 pin Operating Force: 35gf ± 5gf Total Travel: 4.0 ± 0.5mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm
So sánh
Switch MOUNTAIN - Linear 45 Speed
Mã SP: 0
Switch MOUNTAIN - Linear 45 Speed
1.090.000đ
Switch MOUNTAIN - Linear 45 Speed
- Giá bán: 1.090.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Phân loại: Linear 45 Speed Số lượng: 90 Swtich Dạng Swtich: 3-Pin Cấu tạo: Xuyên LED
So sánh
Switch MOUNTAIN - Tactile 55
Mã SP: 0
Switch MOUNTAIN - Tactile 55
1.090.000đ
Switch MOUNTAIN - Tactile 55
- Giá bán: 1.090.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Phân loại: Tactile 55 Số lượng: 90 Swtich Dạng Swtich: 3-Pin Cấu tạo: Xuyên LED
So sánh
Switch MOUNTAIN - Linear 45
Mã SP:
Switch MOUNTAIN - Linear 45
1.090.000đ
Switch MOUNTAIN - Linear 45
- Giá bán: 1.090.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Phân loại: Linear 45 Số lượng: 90 Swtich Dạng Swtich: 3-Pin Cấu tạo: Xuyên LED
So sánh
AKKO CS Switch – Jelly White (45 switch)
AKKO CS Switch – Jelly White (45 switch)
- Giá bán: 270.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear, 3 pin Actuation Force: 35gf ± 5gf Total Travel: 4.0 ± 0.3mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm Tactile Position: N/A Tactile Force: N/A
So sánh
AKKO CS Switch – Jelly Pink (45 switch)
AKKO CS Switch – Jelly Pink (45 switch)
- Giá bán: 270.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear, 3 pin Actuation Force: 45gf ± 5gf Total Travel: 4.0 ± 0.3mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm Tactile Position: N/A Tactile Force: N/A
So sánh
AKKO CS Switch – Jelly Blue (45 switch)
AKKO CS Switch – Jelly Blue (45 switch)
- Giá bán: 270.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tactile, 3 pin Actuation Force: 40gf ± 5gf Total Travel: 4.0 ± 0.3mm Pre-Travel: 2.0 ± 0.3mm Tactile Position: 0.3 ± 0.2mm Tactile Force: 60gf ±5gf
So sánh
AKKO CS Switch – Jelly Black (45 switch)
AKKO CS Switch – Jelly Black (45 switch)
- Giá bán: 270.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear, 3 pin Actuation Force: 50gf ± 5gf Total Travel: 4.0 ± 0.3mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm Tactile Position: N/A Tactile Force: N/A
So sánh

© 2021 NPCshop

Chat Facebook (9:00 - 19:30)
Chat Zalo (9:00 - 19:30)
1900 9074 (9:00 - 19:30)