Switch

Danh mục
Hãng sản xuất
Tìm thấy 20 sản phẩm
AKKO CS Switch – Silver (45 switch)
Mã SP: AKK-CSSW-SILVER
AKKO CS Switch – Silver (45 switch)
299.000đ
AKKO CS Switch – Silver (45 switch)
- Giá bán: 299.000đ
- Bảo hành: 12 THÁNG
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Type: Linear, 3 pin Operating Force: 43gf ± 5gf Total Travel: 3.0 ± 0.3mm Pre-Travel: 1.0 ± 0.3mm
So sánh
AKKO CS Switch – Lavender Purple (45 switch)
Mã SP: AKK-KEY-LPSW
AKKO CS Switch – Lavender Purple (45 switch)
250.000đ
AKKO CS Switch – Lavender Purple (45 switch)
- Giá bán: 250.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tactile switch, 3 pin Operating Force: 36gf ± 5gf Total Travel: 4.0 ± 0.5mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm Tactile Force: 50 ± 5gf
So sánh
AKKO CS switch – Matcha Green (45 switch)
Mã SP: AKK-KEY-MSW
AKKO CS switch – Matcha Green (45 switch)
249.000đ
AKKO CS switch – Matcha Green (45 switch)
- Giá bán: 249.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear switch, 3 pin End Force: 50gf ± 5gf Total Travel: 4.0 – 0.3mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm
So sánh
AKKO CS switch – Ocean Blue (45 switch)
Mã SP: AKK-KEY-OBSW
AKKO CS switch – Ocean Blue (45 switch)
249.000đ
AKKO CS switch – Ocean Blue (45 switch)
- Giá bán: 249.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tactile switch, 3 pin End Force: 55gf ± 10gf Total Travel: 4.0 ± 0.3mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm Tactile Position:0.5 ± 0.3mm Tactile Force: 45gf ±5gf
So sánh
AKKO CS switch – Radiant Red (45 switch)
Mã SP: AKK-KEY-RRSW
AKKO CS switch – Radiant Red (45 switch)
250.000đ
AKKO CS switch – Radiant Red (45 switch)
- Giá bán: 250.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear switch, 3 pin Operating Force: 53gf ± 5gf Total Travel: 3.5 ± 0.5mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm
So sánh
AKKO CS switch – Rose Red (45 switch)
Mã SP: AKK-KEY-ROSW
AKKO CS switch – Rose Red (45 switch)
250.000đ
AKKO CS switch – Rose Red (45 switch)
- Giá bán: 250.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear switch, 3 pin End Force: 43gf ± 5gf Total Travel: 3.5 ± 0.2mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm
So sánh
AKKO CS switch – Vintage White (45 switch)
Mã SP: AKK-KEY-VWSW
AKKO CS switch – Vintage White (45 switch)
250.000đ
AKKO CS switch – Vintage White (45 switch)
- Giá bán: 250.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear switch, 3 pin Operating Force: 35gf ± 5gf Total Travel: 4.0 ± 0.5mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm
So sánh
Switch MOUNTAIN - Linear 45 Speed
Mã SP: 0
Switch MOUNTAIN - Linear 45 Speed
1.090.000đ
Switch MOUNTAIN - Linear 45 Speed
- Giá bán: 1.090.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Phân loại: Linear 45 Speed Số lượng: 90 Swtich Dạng Swtich: 3-Pin Cấu tạo: Xuyên LED
So sánh
Switch MOUNTAIN - Tactile 55
Mã SP: 0
Switch MOUNTAIN - Tactile 55
1.090.000đ
Switch MOUNTAIN - Tactile 55
- Giá bán: 1.090.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Phân loại: Tactile 55 Số lượng: 90 Swtich Dạng Swtich: 3-Pin Cấu tạo: Xuyên LED
So sánh
Switch MOUNTAIN - Linear 45
Mã SP:
Switch MOUNTAIN - Linear 45
1.090.000đ
Switch MOUNTAIN - Linear 45
- Giá bán: 1.090.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Phân loại: Linear 45 Số lượng: 90 Swtich Dạng Swtich: 3-Pin Cấu tạo: Xuyên LED
So sánh
AKKO CS Switch – Jelly White (45 switch)
AKKO CS Switch – Jelly White (45 switch)
- Giá bán: 270.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear, 3 pin Actuation Force: 35gf ± 5gf Total Travel: 4.0 ± 0.3mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm Tactile Position: N/A Tactile Force: N/A
So sánh
AKKO CS Switch – Jelly Pink (45 switch)
AKKO CS Switch – Jelly Pink (45 switch)
- Giá bán: 270.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear, 3 pin Actuation Force: 45gf ± 5gf Total Travel: 4.0 ± 0.3mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm Tactile Position: N/A Tactile Force: N/A
So sánh
AKKO CS Switch – Jelly Blue (45 switch)
AKKO CS Switch – Jelly Blue (45 switch)
- Giá bán: 270.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tactile, 3 pin Actuation Force: 40gf ± 5gf Total Travel: 4.0 ± 0.3mm Pre-Travel: 2.0 ± 0.3mm Tactile Position: 0.3 ± 0.2mm Tactile Force: 60gf ±5gf
So sánh
AKKO CS Switch – Jelly Black (45 switch)
AKKO CS Switch – Jelly Black (45 switch)
- Giá bán: 270.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear, 3 pin Actuation Force: 50gf ± 5gf Total Travel: 4.0 ± 0.3mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm Tactile Position: N/A Tactile Force: N/A
So sánh
AKKO CS Switch – Starfish (45 switch)
AKKO CS Switch – Starfish (45 switch)
- Giá bán: 270.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Linear, 3 pin Actuation Force: 50gf ± 5gf Total Travel: 4.0 ± 0.3mm Pre-Travel: 1.9 ± 0.3mm Tactile Position: N/A Tactile Force: N/A
So sánh
AKKO CS Switch – Sponge (45 switch)
AKKO CS Switch – Sponge (45 switch)
- Giá bán: 270.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Tactile, 3 pin Actuation Force: 40gf ± 5gf Total Travel: 4.0 ± 0.3mm Pre-Travel: 2.0 ± 0.3mm Tactile Position: 0.3 ± 0.2mm Tactile Force: 60gf ±5gf
So sánh

© 2021 NPCshop